Skip navigation.
Domů

Přípony souborů začínajících na

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vývojářské soubory

PříponaTypPopis
.4dbVývojářské souborySoubor 4th Dimension Database Structure
.001Vývojářské souboryBackup File Multimedia Fusion
.$01Vývojářské souborySoubor DOS Pipe
.4ddVývojářské souboryData File 4th Dimension Database
.xsdVývojářské souboryXML Schema Definition
.xtVývojářské souborySoubor Xdebug Trace
.yabVývojářské souborySource Code Yabasic
.yml2Vývojářské souboryScript YML
.ympVývojářské souborySoubor YaST Metapackage
.vsssccVývojářské souborySoubor Visual Studio Solution Source Control
.wscVývojářské souboryWindows Script Component
.xVývojářské souborySource Code File Lex
.xamlVývojářské souborySoubor XAML
.xapVývojářské souboryProject XACT
.xcodeVývojářské souboryProject Xcode
.xcodeprojVývojářské souboryProject Xcode
.xibVývojářské souborySoubor Interface Builder
.wdlVývojářské souboryScript World Definition Language
.vbzVývojářské souboryTemplate Visual Basic Project
.vbxVývojářské souboryVisual Basic Custom Control
.vbprojVývojářské souboryProject Visual Studio Visual Basic
.vbgVývojářské souborySoubor Visual Basic Project Group
.varVývojářské souboryVariable Data
.vacVývojářské souborySoubor Oc2.316s Cakit
.uiVývojářské souborySoubor User Interface
.turVývojářské souborySource File Turing Program
.tuVývojářské souborySource File Turing
.vcVývojářské souborySoubor Verge Code
.vc4Vývojářské souborySoubor Visual C++ 4
.vbpVývojářské souboryProject File Visual Basic
.vspsccVývojářské souborySoubor Visual Studio Project Source Control
.vpcVývojářské souboryConfiguration File ViziGen
.vicVývojářské souborySoubor ViziGen Code Import Mappings
.vhdVývojářské souborySource File VHDL
.vgcVývojářské souboryTemplate ViziGen Code Generation
.vdprojVývojářské souboryProject File Visual Studio Deployment
.vdmVývojářské souborySoubor VDM Specification
.vcxVývojářské souboryLibrary Visual Fox Pro Class
.vcprojVývojářské souboryProject File Visual C++
.swdVývojářské souborySoubor Flash Debug
.swcVývojářské souboryArchive Flex Components
.supVývojářské souborySoubor Super Project Definition
.suoVývojářské souborySoubor Visual Studio Solution User Options
.sudVývojářské souborySoubor Super Project Analyzer
.tVývojářské souborySource Code File Turing
.targetsVývojářské souborySoubor MSBuild Targets
.tclVývojářské souboryScript Tcl
.tdsVývojářské souborySoubor Turbo Debugger Symbols
.tkVývojářské souboryScript Tk
.tpuVývojářské souboryTurbo Pascal Unit