Skip navigation.
Domů

Přípony souborů začínajících na

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

PříponaTypPopis
.uAudio souboryAudio File AU
.utcHerní souborySoubor Bioware Creature
.udbDatové souboryDatabase File Dynamics AX User
.udfSpustitelné souboryExcel User Defined Function
.upoiDatové souborySoubor IGO Points Of Interest
.urlWebove souboryInternet Shortcut
.uniAudio souboryModule MikMod UniMOD
.ulsRůzné souborySoubor NetMeeting User Location Service
.usfAudio souboryMusic File Nintendo 64
.usflibAudio souboryLibrary Nintendo 64 Song
.updTextové souboryProgram Update Information
.ulawAudio souboryAudio File Raw U-Law
.unauthTextové souborySoubor SiteMinder Unauthorized Message
.uObrazové souboryImage Subsampled Raw YUV
.ulwAudio souboryAudio File U-Law
.u3iTextové souborySoubor U3 Application Information
.u3pSpustitelné souboryApplication U3 Smart
.uciZálohované souboryBackup File UFS Explorer
.uhaKomprimované souboryCompressed Archive UHarc
.ufoRastrový grafické souboryUlead File Object
.uopHerní souborySoubor Ultima Online Patch
.uc2Komprimované souboryArchive UltraCompressor 2
.uibakDiskové souboryDisk Image UltraISO Backup
.ultAudio souboryModule UltraTracker
.uwfAudio souboryUltraTracker Wave File
.uvfDatové souboryUncertain Value Format
.utxtTextové souboryText File Unicode
.utf8Textové souboryUnicode UTF8-Encoded Text
.u3d3D zobrazené souborySoubor Universal 3D
.uifDiskové souboryDisc Image Universal Image Format
.ulfDatové souboryUniversal List File
.unxTextové souboryText File Unix
.unknownRůzné souboryUnknown File Type
.ukxHerní souboryUnreal Animation Package
.uaxHerní souboryUnreal Audio Package
.unrHerní souboryUnreal Level Map
.umxHerní souboryUnreal Music Package
.usaHerní souborySoubor Unreal Saved Game
.usxHerní souboryUnreal Static Meshes
.utxHerní souboryUnreal Texture Package
.uvxHerní souborySaved Game Unreal Tournament 2003
.ut2modHerní souboryModule File Unreal Tournament 2003/2004
.ut3Herní souboryMap File Unreal Tournament 3
.uxxHerní souboryUnreal Tournament Cache
.uHerní souboryUnreal Tournament Class Package
.ut2Herní souboryUnreal Tournament Map
.umodHerní souboryModule File Unreal Tournament
.ucHerní souboryUnrealScript Class
.ubAudio souboryAudio File Unsigned Byte
.uwAudio souboryAudio File Unsigned Word
.ulzDatové souborySoubor USBlyzer Data Capture
.uiVývojářské souborySoubor User Interface
.urtObrazové souborySoubor Utah Raster Toolkit
.uudZakódované souborySoubor UUDecoded
.uuZakódované souborySoubor Uuencoded
.uueZakódované souborySoubor Uuencoded
.uisSoubory nastaveníWindowBlinds User Interface Specification